Terve kunta

Terveydenhuollon laadun ja saatavuuden turvaaminen on yksi yhteiskunnan merkittävimmistä haasteista. Kuntapäättäjien näkemyksiä haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan.

Yksityisiä terveyspalvelutuottajia tarvitaan terveydenhuollon kehittämisessä. Haluamme kertoa avoimesti vaihtoehdoista järjestää terveydenhuolto järkevästi ja tuottaa palveluita kattavasti koko Suomessa.

Sivut tarjoavat tutkimustuloksia, vinkkejä ja hyviä ratkaisuja kohti tervettä kuntaa.

Asiakkaan valinnanvapausPalvelujen saatavuusPalvelutuottajien tasa-arvoTutkittua


Takaisin ylös